Một số hình ảnh và video
giới thiệu các đoàn văn nghệ
và diễn tiến của Đại hội lần V - 2019.


  • Các Đoàn Văn Nghệ
  • Diễn tiến Đại Hội 2019
Đoàn
VNDT Lạc Hồng

     
   
Đoàn
Hướng Việt
   
Đoàn
Tre Việt

   
Đoàn
Tiếng Hoài Hương

   
Đoàn
Phượng Ca Na uy

     
Đoàn
Phượng Ca Paris
   
     

Đoàn
Tiếng Vọng
Quê Hương

     

Hình

Ảnh

Ngày

Hòa

Nhạc

Tổng

Kết

Đại

Hội

Click to see more photo...

 

   
Hình

Ảnh

Ngày

Dạ

Tiệc

Kết

Thúc

Đại

Hội

 

 

Video Ngày Hòa Nhạc

1. Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống Việt Nam Kỳ V - Video part I

 

 

2.Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống Việt Nam Kỳ V - Video part II

 


Trang Chính
| Ban Tổ Chức | Chương Trình | Thành Phần Tham Dự | Địa Điểm | Ghi Danh | Bài Viết | Photo & Video |

DHANTTVN2019 Copyright © Đoàn VNDT Lạc Hồng - Designed by T.Le , Nov 2017.