1.Bài thuyết trình của GS. Nguyễn Châu (Click to watch/ bấm vào đây để xem.)

Đề tài:        "Đại cương sự khác biệt Âm Nhạc Việt Nam và Tây Phương "

(Note: "Participants" do not have to print them out. Copies will be provided in class/ bài sẽ được in và phát tại buổi thuyết trình)
 

2. Bài thuyết trình của GS. Bùi Thiên Hoàng Quân (Click to watch/ bấm vào đây để xem.)

Đề tài:      "Sự phát triển hòa tấu âm nhạc dân tộc trong giai đoạn hiện nay"

(Note: "Participants" do not have to print them out. Copies will be provided in class/ bài sẽ được in và phát tại buổi thuyết trình)
 

3.Bài thuyết trình: của GS Võ Quang Phương Oanh, Lê Thị Kim và Lý Diệu Sang (Click to watch /bấm vào để xem)

Đề tài:      Ca và Nhạc HuếÂM ĐIỆU GIAO DUYÊN
( Click on title to download / bấm vào tựa bài để tải bài viết về )
                                                                                                      ...Click to here music /nghe nhạc


CHIỀU TRÊN CAO NGUYÊN
( Click on title to download / bấm vào tựa bài để tải bài viết về)

                                                                                                    ... Click to here music / nghe nhạc
 


Trang Chính
| Ban Tổ Chức | Chương Trình | Thành Phần Tham Dự | Địa Điểm | Ghi Danh | Bài Viết | Photo & Video |

DHANTTVN2019 Copyright © Đoàn VNDT Lạc Hồng - Designed by T.Le , Nov 2017.